Klass 2 moped

Klass 2 moped

Paketpris:

  • Anmälningsavgift
  • Teoriavgift
  • 2 teoritillfällen á 4 timmar per gång
  • 1 körlektion á 60 minuter
  • Böcker & arbetshäfte
  • Sluttest på trafikskolan

Kursen kostar 2500 kr

Bankgiro: 5787-9215