AM (EU-moped)

AM (EU-moped)

Paketpris:

  • Anmälningsavgift
  • Teoriavgift
  • 2 teoritillfällen á 4 timmar per gång
  • 2 körlektioner á 120 minuter
  • Digital bok
  • Obegränsat med STRs teoritester på data

Kursen kostar 5000 kr

Bankgiro: 5787-9215 (ange personnummer på eleven vid insättningen i meddelanderutan)